YOGA NEDİR?

Yoga, binlerce yıl önce Hindistan’da ortaya çıkmış bir felsefe, bir yaşam bilimidir. Yoga sözcüğü Sanskritçe “birleştirmek veya bütünleşmek” anlamına gelir. Bu felsefeyi uygulayan kişiye de “Yogi” denir. Yoga; bedeni, zihni ve ruhu tamamen eğiten, huzur veren ve kişinin kendini tanımasını sağlayan, dünyadaki en eski kişisel gelişim metodudur.

Gelişen teknolojinin ve hayatın sunduğu, ağır yaşam şartlarının altında, kaç kişi gerçekten mutlu olduğunu söyleyebilir?
Günümüz şartları; çoğu kişi için bir baskı, bir sıkıntı ve bunalım getirisidir. Peki; insan yaşamın kendi üzerinde yarattığı gerginlikten, sağlıklı bir şekilde uzaklaşmak ve kendini korumak için ne tür yollar izlemelidir?
Bu noktada en güncel konulardan biri olan YOGA çıkar karşımıza.

Yoga; uzun süreli eğitim gerektiren bir yoldur ve bir yol göstericinin (Yogi’nin) rehberliğinde öğrenilir. (M.Ö) 3. yüzyılda yaşamış olan Patanjali; Yoga Sutra’larında, Yoga’nın 8 basamaktan oluştuğunu söyler. Bunlar:

  • Yama – Ahlaksal kurallara uymayı öğretir. Şiddeti, hırsızlığı, açgözlülüğü, kişinin kendi nefsine hakim olamayışını yasaklar.
  • Niyama – Öz disiplini öğretir. Saflığı, sadeliği ve çalışmayı hedefler.
  • Asana – Belirli pozisyonlardaki vücut egzersizleridir.
  • Pranayama – Belirli ritmlerde nefes alıp vermeyi öğretir.
  • Pratyahara – Duyguları kontrol etmeyi sağlar.
  • Dharana – Belli bir fikir üzerinde konsantre olmayı öğretir.
  • Dhayana – Meditasyon. Düşünce.
  • Samadhi – Meditasyonun ulaşacağı son hedef olup; beden ve duyular dinlenirken, aklın ve ruhun uyanık kalması. Üstün bilince erişme halidir.Yoga’nın birçok türleri vardır. Fakat bunlar içinde en çok bilinenleri Hatha Yoga ve Raja Yoga’dır. Hatha Yoga uygulamaları kişiyi Raja Yoga’ya hazırlar.Aldığınız nefes sadece ciğerlere hava doldurma anlamına gelmez. HAYATI yönlendiren bir eylemdir. NAGİ Sağlıklı Yaşam ve Sanat Merkezi olarak Hocamız Nagihan Gitgel Yiğit önderliğinde kendinizi huzurlu ve sağlıklı hissedeceğiniz bir ortam hazırladık. En az haftada 3 saat ve her gün 10 dakika kendinize zaman ayırın. MERAK ETMEK VE İSTEMEK YETERLİ…DERS PROGRAMI
    Dersler; Sabah-Öğle ve Akşam seansları olmak üzere haftanın 3 günü birer saat olarak uygulanmaktadır. Gurupların oluşumuna göre haftanın 5 günü eğitim verilmektedir.Bu günlerden size uygun 3 günü seçmeniz yeterli olacaktır. 

Nagi Pilates